Công trình lắp đặt hệ NLMT hòa lưới lưu trữ 5.5kwp tại Bình Dương

1. Thông tin: Địa điểm: Nhà dân tại Bình Dương Nội dung: Hệ thống NLMT hòa lưới có lưu trữ 5.5kwp 2. Phương án...

Read more

Công trình lắp đặt hệ NLMT hòa lưới 7.2kwp lưu trữ 10kw tại TP.HCM

1. Thông tin: Địa điểm: Nhà dân tại Quận Bình Tân, TP.HCM Nội dung: Hệ thống NLMT hòa lưới lưu trữ 7.2kwp 2. Phương...

Read more

Công trình lắp đặt hệ NLMT hòa lưới lưu trữ 7.7kwp tại TP.HCM

1. Thông tin: Địa điểm: Nhà dân tại Quận Gò Vấp, TP.HCM Nội dung: Hệ thống NLMT hòa lưới lưu trữ 7.7kwp 2. Phương...

Read more

Công trình lắp đặt hệ NLMT hòa lưới lưu trữ 7.2kwp tại TP.HCM

1. Thông tin: Địa điểm: Nhà dân tại Quận 12, TP.HCM Nội dung: Hệ thống NLMT hòa lưới lưu trữ 7.2kwp 2. Phương án...

Read more

Công trình lắp đặt hệ NLMT hòa lưới 8.1kwp tại Bình Dương

1. Thông tin: Địa điểm: Nhà dân tại Bình Dương Nội dung: Hệ thống NLMT hòa lưới 8.1kwp 2. Phương án đầu tư: STT...

Read more

Công trình lắp đặt hệ NLMT hòa lưới lưu trữ 27kwp tại Đồng Nai

1. Thông tin: Địa điểm: Chùa tại Đồng Nai Nội dung: Hệ thống NLMT hòa lưới lưu trữ 27kwp 2. Phương án đầu tư:...

Read more

Công trình lắp đặt hệ NLMT hòa lưới 9kw tại TP.HCM

1. Thông tin: Địa điểm: Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh Nội dung: Hệ thống NLMT hòa lưới 9kwp Chi phí...

Read more

Công trình lắp đặt hệ NLMT hòa lưới 3.1kw tại Đồng Nai

Read more

Công trình lắp đặt hệ năng lượng mặt trời 20kw tại Quận 12, HCM

Read more

Công trình lắp đặt hệ năng lượng mặt trời 1kw độc lập tại Củ Chi, HCM

Read more
1 2